monitorizarea starii de igiena

Monitorizarea stării de igienă a apei se realizează atât automatizat de către PMS, cat si  prin programul de auto-control , in baza unei procedure documentate , cu ajutorul unui spectrofotometru profesional . Pentru obiectivizarea rezultatelor  realizam deasemenea un  program de control extern , utilizand un laborator independent . După orele de program, mici unitati robotizate, verifica si dupa caz  curăţă eventualele depuneri de pe  fundul bazinelor.

Monitorizarea stării de igienă a suprafeţelor se realizează prin inspecţia si dezinfectia periodică a acestora , de către personalul de întreţinere in cadrul procedurii de auto-control.

Monitorizarea stării de igienă a zonelor comune. Personalul de întreţinere verifica în baza unei proceduri documentate starea de igienă a zonelor comune, alimentarea dispenserelor şi evacuarea deşeurilor. Întreaga infrastructură a fost conceputa pentru menţinerea unui climat permanent de igienă.

Rotaţia substanţelor active utilizate pentru curaţarea şi dezinfecţia facilităţilor sociale, a echipamentelor  si a materialelor utilizate,se realizează documentat pentru a evita dezvoltarea de rezistenţa a microorganismelor.

Monitorizarea stării de igienă a personalului se realizează zilnic în cadrul controlului preoperaţional.