252prokin

Sistemul Prokin  reprezintă vîrful de gamă al evaluării stabilometriei statice și dinamice (proprioceptive),fiind inventat de catre unul din liderii europeni , compania italiana Tecno Body.  Este o  platforma mobila digitala , cu functie de blocare, care  permite transformarea imediată a sistemului dintr-unul dinamic într-unul static pentru evaluarea stabilometriei (ex. testul Romberg, oscilaţia C.O.P, etc.).

Controlul Instabilităţii :dispozitivul de control al instabilităţii este capabil să modifice automat stabilitatea sistemului în relaţie cu greutatea corporală detectată (greutatea detectată de senzorii de forţă) şi să seteze /  introducă coeficientul de instabilitate.

Modulul stabilometric : dispozitivul oferă posibilitatea transformării într-un sistem de stabilometrie complet. Prin închiderea circuitului pneumatic, platforma mobilă se stabilizează cu acurateţe, i permitand evaluarea ortostatică de stabilometrie. Protocolul în folosirea sistemului bipodal implica o primă evaluare stabilometrică în condiţie static, urmată de o evaluare dinamică prin coeficienţii progresivi de instabilitate.

Modul de recuperare este destinat şedinţelor de antrenament proprioceptiv şi pentru verificări suplimentare.  Programul furnizează continuu traseul ideal şi cel real, al pacientului, putand fi personalizat.  .

Modul de evaluare – evaluarea proprioceptivă reprezintă o funcţie  test , ce furnizează terapeutului o evaluare obiectivă a condiţiilor proprioceptive ale pacientului. Introducând în program greutatea pacientului şi procentul de forţă aplicată, analiza proprioceptivă de control la diferite nivele este de asemenea posibilă. Sistemul furnizează atat o evaluare globală , cat şi o evaluare pe diferite segmente.

Modul grafic :acest program este capabil să monitorizare în timp real variaţile de înclinare, încărcările aplicate şi forţele exercitate asupra platformei mobile. Reprezentarea grafică asupra datelor detectate este afişată fie printr-un sistem de coordonate carteziene fie printr-un sistem de trasee de reabilitare.